HB's Thoughts

I try to think really hard.

28.02.2024 г.

Parcel & Robots

Има различни начини, да окажете на ParcelJS, кои файлове са статични и не трябва да преминават през билд трансформацията, но ако са малък брой, можете да активирате transformers плъгина и след това да ги окажете директно в билд скрипта в package.json файла.

// package.json
{
  "scripts": {
    "build": "parcel build src/index.html src/robots.txt src/favicon.ico"
  }
}

По този начин robots.txt и favicon.ico няма да бъде обработван от ParcelJS и ще бъде директно прехвърлен в билд директории.

Transformers плъгина

За да заработи правилно горния билд скрипт, трябва да добавите в .parcelrc файла следния код:

// .parcelrc
{
  "extends": "@parcel/config-default",
  "transformers": {
    "*.{txt,ico}": ["@parcel/transformer-raw"]
  }
}

ParcelJS не само, че няма да добави хешове към имената, на файловете, но и линкнантите обектите във файловете, които се процесват няма да бъдат променени.


Ако имате мнение или въпроси за статията, не се колебайте да ги споделите.

Влезте в отворената дискусия в GitHub.


Компетентност: Маниак
Тагове: Parcel